RSS
A A A
www.szybinski.cieszyn.pl

Wersje archiwalne: Załatwianie Spraw

Wersja z dnia: 14.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Usunięcie błędów z linkami

Wersja z dnia: 14.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: usunięcie błędów

Wersja z dnia: 06.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja dokumentów dot. organizowania nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych

Wersja z dnia: 06.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana w procedurze 8

Wersja z dnia: 28.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana wniosku dla Procedury 8.

Wersja z dnia: 29.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 20.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zaktualizowano wzory oświadczeń dot. zgód na przetwarzanie danych osobowych w procedurze 3 oraz procedurze 11.

Wersja z dnia: 01.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: dodano procedurę nr 11.

Wersja z dnia: 01.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: literówka

Wersja z dnia: 24.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: dodano procedurę 10 - zgoda na przewóz ucznia

Wersja z dnia: 24.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: zmiana treści procedury 2 - rozdział na klasę sportową i wojskową

Wersja z dnia: 24.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Błąd w proc.8

Wersja z dnia: 22.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano oświadczenie WDŻ dla pełnoletniego

Wersja z dnia: 02.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: dodano procedurę 8 - wydanie duplikatu świadectwa

Wersja z dnia: 28.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano procedury 5,6,7

Wersja z dnia: 18.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: zmiana treści procedury 2

Wersja z dnia: 18.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: linkowanie i poprawka oświadczenia z proc.3

Wersja z dnia: 23.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: poprawki linkowania

Wersja z dnia: 23.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: korekty maili

Wersja z dnia: 23.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: podmiana linków wynikająca ze zmiany serwera

Wersja z dnia: 23.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: linki

Wersja z dnia: 23.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: poprawki linków

Wersja z dnia: 26.09.2012
Powód wprowadzenia zmian: poprawki serwerowe

Wersja z dnia: 04.04.2011
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja dokumentów

Wersja z dnia: 27.09.2010
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja dokumentów

Wersja z dnia: 19.01.2010
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja procedury 1

Wersja z dnia: 19.01.2010
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie procedur

Wersja z dnia: 19.01.2010
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie procedury3

Wersja z dnia: 19.01.2010
Powód wprowadzenia zmian: dodanie procedury 2 i wizualizacja

Wersja z dnia: 19.01.2010
Powód wprowadzenia zmian: wizualizacja

Wersja z dnia: 19.01.2010
Powód wprowadzenia zmian: dodanie procedury2

Wersja z dnia: 19.01.2010
Powód wprowadzenia zmian: wizualizacja

Wersja z dnia: 19.01.2010
Powód wprowadzenia zmian: dodanie procedury1

Wersja z dnia: 18.01.2010
Powód wprowadzenia zmian: test